Jeg kan da ikke være hvit!

Jeg kan da ikke være hvit

Hvite folk har plyndret. Hvite folk har stjålet gull og myrra og krydder og hva det nå enn var. Hvite folk har utviklet sine samfunn av svarte folk sin eiendom og svarte folk sitt sitt arbeid.


Hvite folk har utnyttet svarte i hundrevis av år Hvite folk har brukt andres eiendom til sitt eget forgodtbefinnende.

Hvite folk folk har fått det for seg at de er utvalgt av en høyere makt til regjere over andre mennesker og alt annet i naturen. Hvite folk har brukt mennesker, planter, dyr, vann, elver til sitt eget forgodtbefinnende.

Alle mennesker har samme verdi, vet jeg. Alt som eksisterer har samme rett til liv og eksisterer for seg ikke for meg, vet jeg Hvis ikke det er rett er ingen ting rett.

Jeg KAN da ikke være hvit!